Wychowujmy dzieci tak, aby podawały sobie ręce, a nie podstawiały nogi

Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha.

Edukacja – to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

O nas

Historia naszej placówki zaczęła się w 1957 roku, kiedy przy ul.Obrońców Stalingradu powstał Dom Kultury i Młodzieży. W 1966 roku placówka została przemianowana na Młodzieżowy Dom Kultury, a 3 lipca 1995 roku rozpoczęliśmy pracę pod szyldem “Ognisko Pracy Pozaszkolnej”.

Nieprzerwanie przez 55 lat pracujemy w systemie edukacji narodowej. Jesteśmy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Placówek Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego. W centrum naszych działań jest młody człowiek i jego zainteresowania. Wraz z dziećmi i młodzieżą podążamy za ich potrzebami i marzeniami.

Służymy dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 21 lat. Działania nasze wynikają ze znajomości potrzeb środowiska. Posiadamy atrakcyjną ofertę programową. Stwarzamy warunki do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki - wykraczające poza program szkoły.

Klimat Ogniska stwarza dobre relacje międzyludzkie, daje gwarancje rozwoju psychicznego i fizycznego wychowanka oraz podmiotowe jego traktowanie. Placówka zapewnia bezpieczeństwo wychowankom, znane są i przestrzegane prawa dziecka.

Systematyczne doskonalenie się nauczycieli wpływa na podnoszenie jakości pracy placówki. Pracownie są systematycznie doposażane. Inicjujemy spotkania środowiskowe integrujące pokolenia.

Tworzymy atmosferę sprzyjającą współpracy ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Tworzymy zespół ludzi:

  1. przyjaznych dzieciom i młodzieży,
  2. wspierających kształtowanie osobowości młodego człowieka,
  3. rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i talenty,
  4. reagujący na zmiany we współczesnym świecie.

 

Na skróty

opp plan 2017 18

drzwi otwarte 2017

pierwsza pomoc 2017 baner
baner czytanie zemsta
szarada ponadgim 2017
halloween 2017 baner
zolnierze 2017
zmowy 2017 baner 
baner lalki w szkole 2017
 
 

©Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu
ul. Chełmińska 104
86-300 Grudziądz

http://www.oppgrudziadz.hg.pl
opp@neostrada.pl

tel. (0-56) 46-585-46