Wychowujmy dzieci tak, aby podawały sobie ręce, a nie podstawiały nogi

Głównym celem edukacji jest nie nauka, lecz rozbudzenie ducha.

Edukacja – to okres, w którym jesteś nauczany przez kogoś, kogo nie znasz, o czymś, czego nie chcesz wiedzieć.

O nas

Historia naszej placówki zaczęła się w 1957 roku, kiedy przy ul.Obrońców Stalingradu powstał Dom Kultury i Młodzieży. W 1966 roku placówka została przemianowana na Młodzieżowy Dom Kultury, a 3 lipca 1995 roku rozpoczęliśmy pracę pod szyldem “Ognisko Pracy Pozaszkolnej”.

Nieprzerwanie przez 55 lat pracujemy w systemie edukacji narodowej. Jesteśmy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Placówek Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego. W centrum naszych działań jest młody człowiek i jego zainteresowania. Wraz z dziećmi i młodzieżą podążamy za ich potrzebami i marzeniami.

Służymy dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 21 lat. Działania nasze wynikają ze znajomości potrzeb środowiska. Posiadamy atrakcyjną ofertę programową. Stwarzamy warunki do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki - wykraczające poza program szkoły.

Klimat Ogniska stwarza dobre relacje międzyludzkie, daje gwarancje rozwoju psychicznego i fizycznego wychowanka oraz podmiotowe jego traktowanie. Placówka zapewnia bezpieczeństwo wychowankom, znane są i przestrzegane prawa dziecka.

Systematyczne doskonalenie się nauczycieli wpływa na podnoszenie jakości pracy placówki. Pracownie są systematycznie doposażane. Inicjujemy spotkania środowiskowe integrujące pokolenia.

Tworzymy atmosferę sprzyjającą współpracy ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Tworzymy zespół ludzi:

  1. przyjaznych dzieciom i młodzieży,
  2. wspierających kształtowanie osobowości młodego człowieka,
  3. rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i talenty,
  4. reagujący na zmiany we współczesnym świecie.

 

Na skróty

wakacje plan 2018 baner
plastyka wystawa 2018 baner
hop hoop nagroda 2018
13 pomyslow na plastyke baner
festyn 2018 baner
8 spotkanie z piosenka baner
dzien rodziny 2018 baner
batik baner
la donna mobile
autoportret 2018 baner
9 SMG baner
bory tucholskie w oczach dziecka
szarada sp gim finaly 2018
panorama 2018
dni trzezwosci 2018
lalki w szkole 2018 baner
ferie 2018 baner
opp plan 2017 18
cudaki 2018baner
akcja segregacja 2017 baner
belcanto baner
tenis stolowy
baner lalki w szkole 2017
koncert swiateczny
mikoajki 2017
zmowy 2017 baner
baner czytanie zemsta
zolnierze 2017
halloween 2017 baner
szarada ponadgim 2017
pierwsza pomoc 2017 baner

drzwi otwarte 2017

©Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu
ul. Chełmińska 104
86-300 Grudziądz

http://www.oppgrudziadz.hg.pl
opp@neostrada.pl

tel. (0-56) 46-585-46