• Plan zajęć

  Aktualny plan zajęć OPP
  w roku szkolnym 2018/19

 • Statut OPP

  Podstawowy dokument określający zasady
  i sposób działania placówki

 • Nasze imprezy

  Co się dzieje w OPP?
  Informacje o imprezach organizowanych w OPP

Historia naszej placówki zaczęła się w 1957 roku, kiedy przy ul.Obrońców Stalingradu powstał Dom Kultury i Młodzieży. W 1966 roku placówka została przemianowana na Młodzieżowy Dom Kultury, a 3 lipca 1995 roku rozpoczęliśmy pracę pod szyldem “Ognisko Pracy Pozaszkolnej”.

Nieprzerwanie przez 55 lat pracujemy w systemie edukacji narodowej. Jesteśmy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Placówek Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego. W centrum naszych działań jest młody człowiek i jego zainteresowania. Wraz z dziećmi i młodzieżą podążamy za ich potrzebami i marzeniami.

Służymy dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 21 lat. Działania nasze wynikają ze znajomości potrzeb środowiska. Posiadamy atrakcyjną ofertę programową. Stwarzamy warunki do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki - wykraczające poza program szkoły.

Klimat Ogniska stwarza dobre relacje międzyludzkie, daje gwarancje rozwoju psychicznego i fizycznego wychowanka oraz podmiotowe jego traktowanie. Placówka zapewnia bezpieczeństwo wychowankom, znane są i przestrzegane prawa dziecka.

Systematyczne doskonalenie się nauczycieli wpływa na podnoszenie jakości pracy placówki. Pracownie są systematycznie doposażane. Inicjujemy spotkania środowiskowe integrujące pokolenia.

Tworzymy atmosferę sprzyjającą współpracy ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Tworzymy zespół ludzi:

 1. przyjaznych dzieciom i młodzieży,
 2. wspierających kształtowanie osobowości młodego człowieka,
 3. rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i talenty,
 4. reagujący na zmiany we współczesnym świecie.