• Plan zajęć

  Aktualny plan zajęć OPP
  w roku szkolnym 2019/20

 • Statut OPP

  Podstawowy dokument określający zasady
  i sposób działania placówki

 • Nasze imprezy

  Co się dzieje w OPP?
  Informacje o imprezach organizowanych w OPP

 • Historia naszej placówki zaczęła się w 1957 roku, kiedy przy ul.Obrońców Stalingradu powstał Dom Kultury i Młodzieży.
 • W 1966 roku placówka została przemianowana na Młodzieżowy Dom Kultury, a 3 lipca 1995 roku rozpoczęliśmy pracę pod szyldem “Ognisko Pracy Pozaszkolnej”
 • .
 • Nieprzerwanie przez 55 lat pracujemy w systemie edukacji narodowej. Jesteśmy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Placówek Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego.
 • W centrum naszych działań jest młody człowiek i jego zainteresowania.
 • Wraz z dziećmi i młodzieżą podążamy za ich potrzebami i marzeniami.
 • Służymy dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 21 lat.
 • Działania nasze wynikają ze znajomości potrzeb środowiska.
 • Posiadamy atrakcyjną ofertę programową. Stwarzamy warunki do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki - wykraczające poza program szkoły.
 • Klimat Ogniska stwarza dobre relacje międzyludzkie, daje gwarancje rozwoju psychicznego i fizycznego wychowanka oraz podmiotowe jego traktowanie.
 • Placówka zapewnia bezpieczeństwo wychowankom, znane są i przestrzegane prawa dziecka.
 • Systematyczne doskonalenie się nauczycieli wpływa na podnoszenie jakości pracy placówki.
 • Pracownie są systematycznie doposażane.
 • Inicjujemy spotkania środowiskowe integrujące pokolenia.
 • Tworzymy atmosferę sprzyjającą współpracy ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Tworzymy zespół ludzi:

 • przyjaznych dzieciom i młodzieży,
 • wspierających kształtowanie osobowości młodego człowieka,
 • rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i talenty,
 • reagujący na zmiany we współczesnym świecie.

color old baner