• Plan zajęć

  Aktualny plan zajęć OPP
  w roku szkolnym 2019/20

 • Statut OPP

  Podstawowy dokument określający zasady
  i sposób działania placówki

 • Nasze imprezy

  Co się dzieje w OPP?
  Informacje o imprezach organizowanych w OPP

Ogromna potrzeba ruchu, jaką dziecko odczuwa od najmłodszych lat, powoduje,
że szuka ono możliwości wyżycia się w zabawie i tańcu.

Na moich zajęciach dzieci poznają różne techniki tańca poprzez zabawę i ćwiczenia.

Pracuję z dziećmi w wieku od 3 lat do 11 lat i dostosowuję je do ich wieku.

Do zajęć tanecznych używam różnych przyrządów, takich jak: chusty, wstążki gimnastyczne, pompony, a do ćwiczeń ogólnorozwojowych: małych piłek, hula-hoop, skakanek i innych. Dzieci uwielbiają urozmaicone formy ruchu i zawsze z ogromną chęcią biorą udział w każdym ćwiczeniu.

W pracy z dziećmi wykorzystuję metody:

Metoda Batti Strauss

Ma na celu przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej. Dzieci słuchają aktywnie to znaczy słuchając wykonują proste ruchy taneczne proponowane przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to proste ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Poprzez aktywne słuchanie dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego poprzez rozpoznawanie ciałem zmian w muzyce i różnicowanie poszczególnych części.

Elementy metody Pedagogiki Zabawy KLANZA

Założenia metody Klanzy zostały oparte na metodzie pracy z grupą stworzoną przez Zofię Zaorską, założycielkę Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Głównym celem metody jest wspieranie dzieci i młodzieży (oraz osób z nimi pracujących) w ich indywidualnym rozwoju, wzrastanie w społeczeństwie i ku niemu. Rozwijanie ich zainteresowań oraz możliwości w atmosferze akceptacji, zrozumienia a przede wszystkim zabawy, która jest podstawową formą aktywności dzieci i najszybszą oraz najlepszą drogą do ich pełnego rozwoju.

Podstawę w pracy daną metodą oraz w jej zrozumieniu stanowi holistyczna koncepcja człowieka, która zakłada, że każdy człowiek jest w stanie się rozwijać i wykorzystać każdą sytuację, która go spotyka. Jego możliwości rozwojowe są bardzo duże, ale i zależne od oddziałujących na nie czynników oraz środowiska, w którym żyje.

Wszelkich pomysłów na zajęcia i nowe koncepcje dostarcza Pedagogika Zabawy, w której przy użyciu prostych form, metod i pomocy można przygotować bardzo ciekawe i bogate zajęcia nastawione na rozwój jednostki i jej działalność twórczą.

Zabawy rozluźniające, ruchowe, muzyczne, twórcze - taniec, śpiew, plastyka ciała, drama umożliwia nawiązanie kontaktu z innymi uczestnikami, współpracę, samoświadomość oraz niczym nie skrępowaną aktywność - ekspresję twórczą.

Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni, kiedy staje się balonem, wiatrem, łodzią, siecią rybacką oraz tym wszystkim, o czym tylko można pomarzyć. Możliwości jej zastosowania są nieograniczone, dlatego staje się ona dowodem na to, że im prostsze formy i pomoce, tym lepsza zabawa. Zapewnia ona doznania wielozmysłowe: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, węchowe oraz łączy je z doznaniami ruchowymi.

Źródła:

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć: