A A A
o nas

Kilka faktów z historii OPP

 • Historia naszej placówki zaczęła się w 1957 roku, kiedy przy ul.Obrońców Stalingradu powstał Dom Kultury i Młodzieży.

 • W 1966 roku placówka została przemianowana na Młodzieżowy Dom Kultury, a 3 lipca 1995 roku rozpoczęliśmy pracę pod szyldem "Ognisko Pracy Pozaszkolnej"

 • Nieprzerwanie przez 55 lat pracujemy w systemie edukacji narodowej. Jesteśmy zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Placówek Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego.

 • W centrum naszych działań jest młody człowiek i jego zainteresowania.

 • Wraz z dziećmi i młodzieżą podążamy za ich potrzebami i marzeniami.

 • Służymy dzieciom i młodzieży w wieku od 5 do 21 lat.

 • Działania nasze wynikają ze znajomości potrzeb środowiska.

 • Posiadamy atrakcyjną ofertę programową. Stwarzamy warunki do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki - wykraczające poza program szkoły.

 • Klimat Ogniska stwarza dobre relacje międzyludzkie, daje gwarancje rozwoju psychicznego i fizycznego wychowanka oraz podmiotowe jego traktowanie.

 • Placówka zapewnia bezpieczeństwo wychowankom, znane są i przestrzegane prawa dziecka.

 • Systematyczne doskonalenie się nauczycieli wpływa na podnoszenie jakości pracy placówki.

 • Pracownie są systematycznie doposażane.

 • Inicjujemy spotkania środowiskowe integrujące pokolenia.

 • Tworzymy atmosferę sprzyjającą współpracy ze szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Tworzymy zespół ludzi:

 • przyjaznych dzieciom i młodzieży,

 • wspierających kształtowanie osobowości młodego człowieka,

 • rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i talenty,

 • reagujący na zmiany we współczesnym świecie.

color old baner