A A A
  • Pracownia istnieje od 1999 roku.
  • Skupia młodych ludzi pragnących udoskonalić swoją sylwetkę, wykazujących upór i konsekwencję w działaniach, wyznających zasady zdrowego stylu życia czyli "w zdrowym ciele - zdrowy duch".
  • Uczestnicy zajęć dbają o podnoszenie swojej kondycji fizycznej nie tylko poprzez ćwiczenia w pracowni ale również poprzez ruch na świeżym powietrzu, szczególnie w okresie wiosenno-letnim i wczesno- jesiennym.
  • Ze względu na specjalizację ćwiczeń od uczestników wymagane jest ukończenie 16 lat i wykazanie się dobrym zdrowiem.
  • Pracownia cieszy się dużym powodzeniem wśród grudziądzkiej młodzieży.
  • Uczestnicy zajęć mają okazję sprawdzić swoje umiejętności podczas organizowanych dwa razy w roku Zawodow Siłaczy. Chętnie biorą również udział w imprezach integracyjnych organizowanych przez OPP.
  • Pan Osyka prowadzą zajęcia dla początkujących i zaawansowanych
  • W ramach pracowni prowadzone są tez zajęcia z tenisa stołowego

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć: