• Plan zajęć

  Aktualny plan zajęć OPP
  w roku szkolnym 2019/20

 • Statut OPP

  Podstawowy dokument określający zasady
  i sposób działania placówki

 • Nasze imprezy

  Co się dzieje w OPP?
  Informacje o imprezach organizowanych w OPP

 • twórcze wakacje
  twórcze wakacje

  opis

!!! PROCEDURY !!!
Od poniedziałku 25.05.2020r. zaczynamy zajęcia.

Osoby, które zadeklarowały udział w zajęciach, prosimy o kontakt z instruktorami celem dokładnego ustalenia dnia i godziny przybycia.
Warunkiem wejścia do budynku jest posiadanie przy sobie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna karty zgłoszenia.
Prosimy również o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa.

Dyrektor OPP Anna Osicka

Procedura bezpieczeństwa
Karta zgłoszenia uczestnika
Procedura pierwszeństwa przyjęć
Procedura postępowania w przypadku zagrożenia COVID-19

TWÓRCZE WAKACJE 2020

PLAN ZAJĘĆ - WAKACJE 2020