opp zajecia domowe

 • Plan zajęć

  Aktualny plan zajęć OPP
  w roku szkolnym 2019/20

 • Statut OPP

  Podstawowy dokument określający zasady
  i sposób działania placówki

 • Nasze imprezy

  Co się dzieje w OPP?
  Informacje o imprezach organizowanych w OPP

!!! UWAGA !!!

Zgodnie z decyzją Rządu
zawiesza się wszystkie zajęcia
w Ognisku Pracy Pozaszkolnej
w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku.