A A A

 

Laureaci konkursu z podziałem na kategorie

Podsumowanie konkursu:

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej a także uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.
Celem konkursu było stworzenie swojego autoportretu i opowiedzenie o sobie.

Autoportret miał przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość osoby sportretowanej. Jakim się jest w środku i na zewnątrz.
Wraz z erą nowych środków przekazu nadeszła też nowa moda.

Uczestnicząc w masowej komunikacji często chcemy być zauważonymi. Dobrze czy źle, byle być widocznym. Selfie, czyli autoportret zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego, który trafia do sieci stał się przebojem tego świata. Specjalistami tej formy wypowiedzi najczęściej są ludzie młodzi, ci którzy mniemają że mają coś do pokazania.

Konkurs dawał możliwość zastanowienia się nad tym jakimi chcemy pokazać się światu, jakie rekwizyty podkreślają nasz stosunek do życia i czy tło naszej pracy ma wymowę istotnego dla nas symbolu, ponieważ autoportret jest portretem psychologicznym. Ważna była tu więc autorefleksja o sobie, o swoim charakterze, zachowaniu, upodobaniach. Konkurs wzbudził bardzo duże zainteresowanie.

Do placówki wpłynęło 1045 prac z  ponad 80 miast. Nadesłane autoportrety zostały wykonane w różnych technikach plastycznych:

  • malarstwie  (farby plakatowe, olejne, akrylowe);
  • rysunku (ołówek, kredki ołówkowe, pastele suche, olejne)
  • grafice warsztatowej (linoryt, akwaforta)

    Komisja wyłoniła i nagrodziła zwycięzców w 4 kategoriach:

  • uczniów szkół podstawowych 4-6,
  • szkół gimnazjalnych,
  • średnich
  • specjalnych.

W każdej z kategorii przyznano nagrody i wyróżnienia.

Wystawa pokonkursowa

Informujemy, że przyczyn niezależnych od organizatora, otwarcie wystawy pokonkursowej pt. "AUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY", zostaje przesunięta na 16 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godzinie godzinie 17:00.

Miejsce wystawy:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej (Sala Widowiskowa),
ul. Chełmińska 104 - Grudziądz.

 

Galeria nadesłanych prac - wybór:

Poniżej znajduje się galeria nadesłanych prac. Jest to część otrzymanych przez nas autoportretów wybranych przez p.Marka Fijałkowskiego.

Kolejne prace będą  dodawane do galerii ....