A A A

Rozpoczyna się głosowanie w Grudziądzkim Budżecie Obywatelskim 2024. Potrwa ono do 22 września, do godziny 15.00. Tak jak w poprzednich latach, także i teraz głosować można elektronicznie poprzez formularz na stronie internetowej poświęconej tej edycji GBO.

Nasze zadanie to PRACOWNIA GRAFIKI WARSZTATOWEJ W OPP - nr 32. Celem zadnia jest modernizacja oraz wyposażenie pracowni w sprzęt (prasa, meble, narzędzia i materiały) umożliwiający wykonywanie prac graficznych w technikach druku wypukłego oraz niektórych technikach wklęsłodrukowych. Efektem podjętych działań będzie powstanie pracowni jakiej dotąd w Ognisku Pracy Pozaszkolnej jeszcze nie było, a program prowadzonych zajęć będzie skierowany do dzieci i młodzieży z całego miasta Grudziądza. Pracownia grafiki stanie się miejscem gdzie będzie można rozwijać swoje umiejętności i artystyczne pasje, a uczestnicy warsztatów będą uczyć się nieszablonowego, graficznego sposobu myślenia. To zadanie w sposób znaczący wzbogaci również ofertę zajęć proponowanych przez placówkę.

Zajęcia w pracowni grafiki warsztatowej wprowadzą uczestników w specyfikę pracy artysty – grafika. Program prowadzonych zajęć obejmie naukę przygotowania matryc drukujących i uzyskania z nich odbitek graficznych w różnych technikach. Warsztaty będą pełniły funkcję wspomagającą rozwój wrażliwości estetycznej, stworzą okazję doskonalenia umiejętności manualnych, rozwijania pomysłowości, a także odwagi twórczej. Będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a realizowane w małych, ok. 10-osobowych grupach i dostosowane do poziomu zaawansowania i wieku uczestników, co zapewni komfort pracy twórczej. Pracownia grafiki prowadzona przez dwóch wykwalifikowanych instruktorów ma duże szanse stać się wizytówką OPP oraz miejscem, gdzie młodzież i dzieci będą twórczo spędzać czas wolny, jak i zgłębiać tajniki techniki, z którą mogą spotkać się na studiach artystycznych.

LINK DO STRONY GŁOSOWANIA